Bestuur

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van de vereniging. Het bestuur van VSTS bestaat uit 5 personen, die elk hun eigen taken en verantwoordelijkheden hebben. Op de pagina 'Organisatiestructuur' is de relatie van de bestuursleden met andere taakgroepen en commissies schematisch weergegeven.

Het dagelijks bestuur van VSTS bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter
De voorzitter is lid van het dagelijks bestuur en is coordinator tussen personen en groepen binnen de vereniging. De voorzitter vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe en ziet toe op de reguliere besluitvorming binnen de vereniging. De voorzitter is verantwoordelijk voor het vrijwilligersbeleid.

Lia Broekhuizen
Wilhelminastraat 59
Bodegraven
voorzitter@vsts.nl
06 2469 0380

Secretaris
De secretaris is lid dagelijks bestuur en vertegenwoordigt de vereniging naar buiten toe. De secretaris bewaakt de jaarkalender en beheert het verenigingsarchief. De secretaris verzorgt de verslaglegging en archivering van bestuursbesluiten.

Caroline Ottenbros
Grutto 5
2411 LP Bodegraven
secretariaat@vsts.nl
06 4171 9885

Penningmeester
De penningmeester is lid dagelijks bestuur en beheert en bewaakt de financien van de vereniging. De penningmeester is met het gehele bestuur verantwoordelijk voor de financiele gang van zaken. Hij is verantwoordelijk voor aankoop en onderhoud van materialen zoals ballen en wedstrijdkleding. Ook is hij verantwoordelijk voor de ledenadministratie en ledenopvang.

Carla Weerdenburg
penningmeester@vsts.nl

06 4424 2136
Technische Zaken
Het bestuurslid Technische Zaken is verantwoordelijk voor het technisch beleid, technische zaken van senioren, jeugd- en recreanten, wedstrijdzaken en scheidsrechterszaken.

Jochem Dijkshoorn
bestuurslidtz@vsts.nlPromotie
Het bestuurslid Promotie is verantwoordelijk voor het sponsorbeleid, jeugdbeleid, communicatiemiddelen, acties en evenementen, media en vormgeving.
Lianne Stolwijk
promotie@vsts.nl


Kraan en Roos